مهر ۲۱, ۱۳۹۸

خط 4 رقمی

خرید و فروش خط 4 رقمی خط 4 رقمی یک کد خط خدماتی می باشد که به شرکت ها داده میشود. این خطوط خدماتی قابلیت پاسخ […]
مهر ۲۱, ۱۳۹۸

خط 5 رقمی

مهر ۶, ۱۳۹۸

خدمات خط 5 رقمی

خدمات خط 5 رقمی برای خطوط 5 رقمی مشترک در زمان ثبت درخواست مبلغ 945 هزار تومان واریز میکند و بعد از آن ماهیانه 75 هزار […]
فروشگاه آنلاین